*

macam-macam mandi (muslim)

MukaddimahApabila seseorang suami bercumbu menjangkau isterinya, sama ada zakar masuk atau tidak ke di dalam faraj, apa mengakibatkan mengembangkan kegairahan nafsu jender dan mengeluarkan airmani atau airmazi, maka detik suami isteri tersebut wajib bak mandi hadas.

Anda sedang menonton: Bacaan niat mandi wajib setelah keluar mani

Niat. ” Sengaja aku bak mandi junub / hadas besar buat mensucikan diriku, kerana Allah Ta’ala ”

Untuk perempuan selepas datang haid.

Untuk Haid. ” Sengaja aku bath haid karena sucikan diriku, kerana Allah Ta’ala.”

Untuk Nifas, ” sengaja aku mandi hads nifas karena mensucikan diriku, kerana Allah Ta’ala.”Mandi Junub Disini diserta sedikit pengetahuan tentang bak mandi Hadas besar atau mandi JunubYang Diwajibkan atas people Muslimin dan Muslimat

Dalam Al-Quran surah Al-Maedah Ayat 5 berbunyi, ” Dan jika kamu berjunub maka mandilah kamu.”

Orang-orang apa wajib bak mandi junub / Hadas besar ialah:

Mandi Hadas

Mandi hadas ini adalah diwajibkan keatas seseorang yang baru selesai bersetubuh diantara lelaki atau perempuan atau orang-orang apa keluar air mani baik oleh mimpi atau sengaja, yaitu melalui onani/ mastubasi / khayalan jenis kelamin dan sebagainya.

Wajib mandi Hadas: Walau pun noël keluar wait mani, tetapi disetujui air mazi, atau lendir putih atau kegairahan memuncak sehingga zakar / clitoris membengkak dan merangsang 120 %, maka adalah lebih baik bath hadas – Insya Allah selamat.

Niat bath Junub / Hadas Besar ialah, ” Sengaja aku bath junub/ hadas geram mensucikan diri aku, buat Allah Taala.” kemudiian siramkan air awal atas utama hingga bersih semua badan. Macam bak mandi biasa juga.

Mandi Haid

Setiap wanita yang kedatangan kotor atau haid dan cantik bersih sepenuhnya, maka wajiblah ia ringkas diri, wajiblah ia bath haid.Haid artinya darah apa wajib disetujui dari faraj ( kemaluan ) perempuan yang sudah cukup umur.

Mandi Nipas.

Seseorang wanita apa bersalin dan cantik bersih darahnya. Maksudnya darah ‘beranaknya’ sudah kering. Ada yang 40 aku dan ada yang 60 hari. Maka tengah tersebut wajib bak mandi nifas untuk membershikan diri.

Ketiga-tiga benduk bak mandi Hadas, bak mandi Haid dan bak mandi Nifas ini disebut juga sebagi bath hadas besar.Orang-orang apa belum bath hadas terlalu tinggi ini noël boleh produksi sesuatu perkara seprti saya menghubungi Al-Quran, Sembahyang, Puasa atau Tawaf.

Darah Istihadzah Darah Istihadzah ialah darah penyakit yang keluar dari faraj / rahim perempuan bukan pada waktu kedatangan haid. Malah ia dilepas terus menerus.

Mengikut pendapat doktor, darah ini disebabkan sesuatu penyakit di dalam rahim, could pendarahan pada dinding rahim, wound pada rahim atau sebagainya.

Pada pandangan doktor, persetubuhan diwaktu ini noel dianjurkan. Dikhuatiri penyakit ini adalah bertambah parah atau dulu infeksi kuman ataukah sebagainya..

Niat MandiSeseorang apa sedang batin berjunub dan yang belum mengucapkan baik daripada bersetubuh, haid, nifas, onani maka wajiblah ia mensucikan dirinya dengan bak mandi wajib.

kalau tidak ada air, hendalkah ia bertayamum, kemiripan ada dengan negara atau pasir.

Untuk Lelaki selepas keluar air enthusiasm / selesai bersetubuh bagi wanita.


HUKUM DAN KEDUDUKAN bak mandi BESAR

Adapun yang berkaitan dengan bath besar yaitu menyiram sekujur tubuh dengan air. Dasarnya adalah firman Allah Ta?ala :

“Dan jika kamu junub maka mandilah” (Al Maidah : 6).

Dan firman Allah :

“(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi” (An Nisa : 43).

Lihat lainnya: Apakah Orang Korea Wajib Operasi Plastik, ‪#‎Tinggaldikorea‬

Mandi besar itu terbagi kepada terdaftar dan sunat :

1) Adapun bak mandi besar apa diwajibkan, adalah bath yang dilakukan nanti bersetubuh, baik mani diambil atau noel keluar, maka wajib baginya mandi disebabkan hanya semata masuknya (tenggelam) utama zakar (ke vagina) walaupun sesaat, berdasarkan kepada hadist Abi Harairah -semoga Allah meridhainya- ia berkata : telah bersabda Rasulullah -shallallahu ?alaihi wa sallam- :

“Apabila laki-laki telah duduk diantara anggota tubuhnya yang empat kemudian ia bersungguh-sungguh (memasukkan kemaluannya), maka wajiblah mandi”


Wanita dalam hal menyertainya (wajibnya bath setelah setubuh) seperti laki-laki.

Begitu juga, wajib bak mandi dikarenakan seseoarang mimpi setubuh, lalu mendapati bekas mani, berdasarkan kepada hadits Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim istri Abi Thalhah, meminta kepada Rasulullah, ia berkata: sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah bak mandi diwajibkan atas banci bila ia bermimpi? Beliau bersabda:

“Ya, apabila ia mendapati wait (air mani/ basah)”

2) Adapun bath besar apa disunatkan (mandi besar yang dianjurkan) diantaranya :

Mandi aku Jum?at, bak mandi untuk shalat Jum?at ini hukumnya sunat muakat (ditekankan), kecuali bagi orang apa punya kemenyan yang noel enak dan menusuk hidung, maka wajiblah karena mandi, berdasarkan hadits Abi said Al Khudri -semoga Allah meridhainya- ia berkata : telah bersabda Rasulullah -shallallahu ?alaihi wa sallam- :

“Mandi days Jum?at adalah wajib atas setiap orang yang telah mimpi (baligh)”

Dan berdasarkan hadist Samurah bin Jundub -semoga Allah meridhainya- ia berkata : telah bersabda Rasululullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- :

“Barangsiapa yang wudhuk pada hari Jum?at maka menemani itu adalah bagus, dan barangsiapa mandi, maka mandi itu adalah apa lebih afdhal’