oksavingmoney.com – profil dan Biografi Al Khawarizmi. Beliau dikenal deviasi satu ilmuwan muslim paling terkenal. Al Khawarizmi dikenal kemudian ahli di field Matematika, Astronomi, dan Geografi.

Anda sedang menonton: Biografi muhammad bin musa al khawarizmi

*
*
*
Patung Al Khawarizmi

Beberapa afiliasi ilmu dalam Matematika apa diperkenalkan malalui al Khawarizmi seperti: geometri, aljabar, aritmatika dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua batin matematika.


BACA juga : Biografi Maria Agnesi, Perintis Kalkulus integral dan Diferensnial

Isi kandungan yang diperbincangkan di dalam cabang senin ini ialah asal-usul geometri dan pembawa acara utamanya ialah Kitab al-Ustugusat gawangnya karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada notes yunani iaitu ‘geo’ apa berarti bumi dan ‘metri’ berarti pengukuran.

Dari segi ilmu, geometri adalah ilmu apa mengkaji hal apa berhubungan menjangkau magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini dipelajari darimana zaman firaun.

Kemudian Thales Miletus saran geometri Mesir kepada Yunani sebagai satu sains dalam kurun abad usai 6 SM. Seterusnya sarjana Islam telah menyempurnakan kaidah training sains ini terutama pada abad ke 9 M.

Algebra/aljabar merupakan nadi matematika. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan melalui Gerhard the Gremano dan Robert of Chaster setelah dalam bahasa Eropa diatas abad ke-12.

Sebelum ini tak ada istilah aljabar, sebelum munculnya karya apa berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah apa ditulis melalui al-Khawarizmi pada tahun 820M. Al Khawarizmi diketahui wafat di quenn Baghdad, Irak pada lima 850 M.

Lihat lainnya: Bayi 2 Bulan Sudah Bisa Apa, Mahani Sartika (@Mahaniarifin)

Karya Al Khawarizmi

Al-Jabr wa’l Muqabalah : Beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens batin penyelidikan trigonometri dan astronomi.Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah profil contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah apa sebagian geram merupakan persoalan apa dikemukakan oleh Neo. Babylian di dalam bentuk dugaan apa telah dibuktikan kebenarannya melalui al-Khawarizmi.Sistem nomor : Beliau telah saran konsep sifat dan ia penting di dalam sistem Nomor di atas zaman sekarang. Karyanya yang satu ini memuat Cos, Sin dan Tan di dalam penyelesaian sama trigonometri , teorema segi tiga sama kaki dan pembayaran luas segitiga, segi empat dan lingkaran batin geometri.

berry Rating jadwal acara Ini