Các Phó Chủ Tịch Hà Nội

TTO - Ngày 5-7, Thủ tướng mạo Chính phủ Phạm Minc Chính vẫn bao gồm quyết định phê chuẩn các chức vụ quản trị, phó quản trị UBND TP. TP. hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bạn đang xem: Các phó chủ tịch hà nội


*

Cụ thể, trên đưa ra quyết định 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn tác dụng bầu phục vụ quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.. Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phó túng thiếu tlỗi Thành ủy, quản trị UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn kết quả thai dịch vụ phó quản trị UBND TP thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TPhường. TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1068/QĐ-TTg, Thủ tướng nhà nước phê chuẩn tác dụng thai công tác phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định 1058/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả thai dùng cho phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TPhường. thủ đô nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Dương Đức Tuấn, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Thủ Đô nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại ra quyết định 1059/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chỉnh hiệu quả thai chuyên dụng cho phó chủ tịch UBND TPhường. thủ đô hà nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Minch Hải, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TPhường TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm:

Tại quyết định 1062/QĐ-TTg, Thủ tướng tá nhà nước phê chuẩn chỉnh kết quả thai dùng cho phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP.. TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TPhường TP.. hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại đưa ra quyết định 1069/QĐ-TTg, Thủ tướng mạo nhà nước phê chuẩn tác dụng thai chức vụ phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TPhường Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với ông Nguyễn Mạnh Quyền, thành ủy viên, phó quản trị UBND TPhường Thành Phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước kia, như Tuổi Trẻ Online đưa thông tin, ngày 23-6, tại kỳ họp trước tiên, HĐND TP thủ đô hà nội vẫn thai ông Chu Ngọc Anh, ủy viên Trung ương Đảng, phó túng thiếu tlỗi Thành ủy, quản trị Ủy Ban Nhân Dân TPhường khóa XV, giữ chức chủ tịch UBND TP. khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng với 92/94 đại biểu có mặt ưng ý bởi phiếu kín (chiếm phần 97,87%).

Trong khuôn khổ kỳ họp, những đại biểu HĐND TP. đãbầu những chức danh phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó quản trị Thường trực Ủy Ban Nhân Dân TPhường nhiệm kỳ 2016-2021, liên tiếp được thai giữ lại chức phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Các phó chủ tịch UBND TP. nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, thành ủy viên; Hà Minh Hải, thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, thành ủy viên, thường xuyên được bầu duy trì công tác phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân TPhường nhiệm kỳ 2021-2026.


Ông Chu Ngọc Anh tái trúng cử chủ tịch UBND TP Thành Phố Hà Nội

TTO - Sáng 23-6, tại kỳ họp trước tiên HĐND thị thành Thành Phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Chu Ngọc Anh liên tục được thai giữ lại chức chủ tịch UBND thị thành Hà Nội.