SÁNG NAY, BẦU BỘ CHÍNH TRỊ, TỔNG BÍ THƯ

(oksavingmoney.com)- hiệu quả bầu Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư, công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XIII tại hội nghị lần trước tiên Ban chấp hành trung ương XIII vừa mới được công bố.

Bạn đang xem: Sáng nay, bầu bộ chính trị, tổng bí thư


Sáng 31-1, hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành tw Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ thiết yếu trị, Tổng túng bấn thư, Ban túng bấn thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng.

Danh sách Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư và chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XIII vừa được công bố như sau:

I- BỘ CHÍNH TRỊ

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng bấn thư, quản trị nước

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chủ yếu phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương Đình Huệ, túng bấn thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí trần Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương

6. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

7. Đồng chí Lương Cường, nhà nhiệm Tổng cục thiết yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam

8. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính

9. Đồng chí Phan Văn Giang, đồ vật trưởng cỗ Quốc phòng, Tổng tư vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam

10. Đồng chí sơn Lâm, bộ trưởng Bộ Công an

11. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

12. Đồng chí trần Thanh Mẫn, quản trị Uỷ ban tw Mặt trận núi sông Việt Nam

13. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao


14. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, túng bấn thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị nước nhà Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng giải thích Trung ương

16. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

17. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội chủ yếu Trung ương

18. Đồng chí trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Uỷ ban soát sổ Trung ương

II- BAN BÍ THƯ

Ban túng thư tw khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ bao gồm trị được Bộ bao gồm trị phân công gia nhập Ban bí thư và 5 bạn hữu được thai tại họp báo hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành tw khoá XIII.

Xem thêm:

1. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, bộ trưởng, nhà nhiệm Uỷ ban Dân tộc

2. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm sở tại Uỷ ban khám nghiệm Trung ương

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

4. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra bao gồm phủ

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

III- Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XIII có 19 đồng chí; đồng minh Trần Cẩm Tú liên tục được bầu quản lý nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XIII.

*
Ông Nguyễn Phú Trọng được thai làm Tổng túng thư khóa XIII
(oksavingmoney.com)- Ông Nguyễn Phú Trọng được lòng tin bầu làm Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản việt nam khóa XIII.
PV